Lidmila Kábrtová: Bezvýhradně ženy
– Česká republikaNarozena 1971 v Náchodě. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vydala dvě prózy: Koho vypijou lišky (2013) a Místa ve tmě (2018). O té druhé publicista Daniel Mukner napsal: „Místa ve tmě […] obsahují dvanáct povídek kratšího či středního rozsahu, jejichž protagonistkami jsou bezvýhradně ženy. Ženy, které jsou opuštěné, utlačované, využívané či zneužívané dominantními a nestálými muži. A které na sebe napříč povídkami opakovaně narážejí.“